Bunuraya Simalem
Lagu Terbaru
Loading...
Feb 1, 2007

Bunuraya Simalem

6:46 PM
KUTA BUNURAYA SIMALEM
( KAWASAN WAJIB SENYUM )Asal Mula Kuta Bunuraya Simalem
Kuta (Desa) Bunuraya berada di Kecamatan Tigapanah, Kabuten Karo, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia. Lebih Kurang 15 Menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor dari kota Kabanjahe. Secara geografisna Kuta Bunuraya terletak i datas Uruk (Bukit) si tergelar Uruk Tinjau. Kuta Bunuraya i keliling embang kecuali ku arah kenjuluen ( arah Bunuraya Baru, Tigapanah) lumayan datar tanehna.
Kuta Bunuraya i panteki ( didirikan ) Sinuraya Mergana janah anak beru kuta e mekap Tarigan mergana.
Asal usul gelar Kuta Bunuraya menurut penuturen orang tua emkapken i buat ibas merga Sinuraya nari. Awal mulana Bunuraya sada kuta si lenga tergelar, i bahan me gelarna Barung (Barung bisa diartikan orang/sekelempok orang yang tinggal/mendiami ladang, biasa dikatan “ERBARUNG”), ibas si e lit me si mimpinsa kelompok enda, emkap Raja si ermergaken Sinuraya. Ibas kepemimpinan Raja e, lit si la sikap akap rakyatna. E maka berontak me kerina rakyat e, i persadana arihna guna nge bunuh Raja Sinuraya Mergana. I bas si e ersurak-surak me kerina rakyat kuta e alu erbelas “ BUNUH RAJA ”, piahne tangkel me barung e jadi Kuta BUNUH RAJA ( BUNURAYA).
Menurut cerita nini bulang Tarigan Mergana si jadi anak beru kuta (si lahir sekitar Tahun 1910), paksa ia nguda (remaja) denga pe kuta e enggom ergelarken “BUNURAJA”. adi si nen kerna EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), maka huruf “ J “ adi gundari jadi huruf “ Y “. Jadi tulisen “BUNURAJA” adi i sesuaiken ras penulisen si genduari maka jadi “ BUNURAYA “.
Lit ka deba singataken asal kata BUNURAYA ibas kata BENUARAYA nari si banci artiken KENDIT SIMBELANG.
Adi menurut penuturen orang tua kami Alm. Arapen Sinuraya, Kuta Bunuraya e mekap sada Kerajaan (Kesibayeken) si kitik i Taneh Karo selain Lima Kesibayaken si enggo lit. Raja terakhir i Kuta Bunuraya reh  bas Kesain Rumah Anjung-Anjung nari, si tergelar emekap RAJA NGARASI SINURAYA. Ndehara Raja emekap turang (sintua) Sibayak Suka. Pupusna na lit 8 kalak,
1.       NGASANI BR SINURAYA
2.       NAPAI BR SINURAYA (Nini Karo simupus nande Alm. Arapen Sinuraya).
3.       SEMPAMALEM BR SINURAYA
4.       RAJA BELUH SINURAYA
5.       BRIGJEN TNI (PURN) RAJA (RONI) SIKAP SINURAYA
6.       MULI SINURAYA
7.       RAJA TENTU SINURAYA
8.       RAJA PANDE SINURAYA
Kerajaan Kuta Bunuraya la tunduk kempak Kerajaan (Kesibayaken) siapai pe.


Sepuluh Kesain si lit i Kuta Bunuraya Simalem
1.       Sinuraya Rumah Rih
2.       Sinuraya Rumah Gugung
3.       Sinuraya Rumah Merdang
4.       Sinuraya Rumah Anjung – Anjung
5.       Sinuraya Rumah Balai / Mbelang
6.       Sinuraya Rumah Julu
7.       Sinuraya Rumah Siroga
8.       Sinuraya Rumah Mbaru
9.       Sinuraya Rumah Suah
10.   Tarigan Rumah Sebero


Kerna tugas teh pe tanggungjawab kesain i Kuta Bunuraya
1.       Kesain Rumah Rih menangani adat ras kesain, ermomo man anak kuta.
2.       Kesain Rumah Balai/Mbelang menangani intelijen simbisa kuta,pulubalang,kepala terpuk tiap kesain
3.       Kesaian Rumah Suah singaturken lau kusabah(pengairan) , upahna,kalak rumah suah e me singuasai lau/tambang pasir

Juma Anak Kuta Bunuraya
Lit piga-piga gelar juma sibiasa i dahi anak Kuta, emekap:
1.       Juma Kenjulu
2.       Juma Luning
3.       Juma Kenjahe
4.       Juma Serduhum
5.       Juma Salit

 

Ingan Ridi (Tapin)
Umumna tapin i Kuta Bunuraya terbagi jadi dua tapin, tapin dilaki ras tapin diberu. Gelar-gelar tapin i Kuta Bunuraya emekap :
1.       Tapin Lau Dimbo Simalem ( Utama )
2.       Dekker
3.       Tapin Lau Perpangiren
4.       Janah lit piga-piga tapin pribadi, biasana tapin e punana sekalak si lit jumana deher lau e.
Tapin Lau Dimbo
Dekker
Los / Jambur
I kuta Bunuraya lit sada Losd si tergelar Los PIJER PODI.

Kerna Turin Turin “Batang Bale”, “Batang Nabar”, “Batu Naga”.
Mbarenda sanga langa i bangun Los Pijer Podi Bunuraya, lit me je turah Kayu Bale, menurut cerita-cerita, kayu bale e seh kel galangna, dahan ras bulung na lebihen asa belang los Pijer Podi e ibahan kayu e kecion. I batang kayu e mbarenda anak kuta erpangir nampeken jinujung. Kenca ingan los Pijer Podi e maka kayu e i tabah anak kuta. Lit anak batang kayu bale e i pindahken ku arah lapangan bola si ndekah.
Lapangen Bola si mbaru
Kerna batang nabar i Kuta Bunuraya, letakna deher lapangan bola si mbaru, deher tapin diberu Lau Dimbo. Nina cakap-cakap anak kuta, i batang nabar e, lit si ngiani sa (penunggu ) , emekap sekalak diberu si mejile rupana, gedang buk na, janah diberu e mesumbu ( senang ) kel man danak-danak. Adi enggo keraben wari, e maka diberu e kundul-kundul ia i bas titi (jembatan) Lau Dimbo, tatap-tatapna jelma si lewat arah titi e, tapi labo i gangguna, ia me pengingan kuta enda,bage nina si dua lapis pengenenna ( punya indra ke enam ). Emaka lit sada kebiasaan anak kuta si lewat arah jembatan e, adi ermotor (kendaraan) ia , i klason nina ndang-ndangi seh titi e, ngatakan “sentabi” man diberu e.
Titi Lau Dimbo
Kerna cerita Batu Naga, lit kepercayaan anak kuta arah cerita nini nini si adi, kerna lit sada batu si bentukna berupa naga, nahe naga e bali ras tan jelma. Kerna ija letak posisi Batu Naga e, langa bo terpastiken, tapi arah cakap-cakap anak kuta emaka posisi batu naga e gundari enggo tertanem sekitar batang nabar lapangen bola simbaru ras tapin diberu Lau Dimbo. Menurut cerita Alm. Ajaren Sinuraya si i ceritaken opungna ( Ndehara Raja Ngarasi Sinuraya ), mbarenda Batu Naga e maun-maun (kadang2) nggeluh, nggit rusur erbuat ( makan korban ), korbanna danak-danak, banci sanga ridi danak-danak e i tapin  rempet bene. Emaka kenca i ligas Pandikkar Rumah Anjung-Anjung nari salu purih tonggal, je nari lanai lit keramatna Batu Naga e, enggo jadi patung batu naga biasa. Tapi lit denga rusur kebiaren anak kuta kerna Batu Naga e, emaka pangirina rusur i je anakna gelah ula i buat Batu Naga e. Adi mbarenda labo bere pernanden ei danak-danak ridi ndauhsa i bas batu ingan nuci bas tapin diberu kempak berneh.

Kerna Perumah Begu
Kerna perumah begu i Kuta Bunuraya lit dua cara sibiasa i lakoken emekap :
1.   Kerna sekalak jelma, entah enggo kurang mesinting akapna kinigurunna, teh enggo ndauh akap jinujungna, emaka i perumahna beguna, i lebuhna penggual, undangna piga-piga jelma ( biasana si erpemeteh ), ergendang me ia, laguna biasana odak-odak, alat musikna si rusur i gunaken eme keteng-keteng. Dung e kari, erpangir janah ercibal ia.
2.    Adi lit kalak mate, adi nai kalak mate i baba ku pendowaen, i gendangi bas los nari ku inganna i buniken, ngadi telu kali i bas perdalanen, ergendang ka lebe kentisik sangana ngadi e. berngina i perumah me beguna, i sungkuni, entah kin lit denga pedah-pedahna si langa i peseh si mate e, entah lit buni-buninna si lenga i eteh, emaka ije me i sungkun-sungkuni kerina. Emaka pepagina pas nangkih matawari, keluarga ngamburken lau meciho, gelah ulanai lit simorah-morah.

Kerna Cerita Kematen ( Kemalangen )
Kerna cerita enda, labo terpastiken kerna kebenarenna, tapi i pergermet-germet ken saja. Ija soal kematen (kemalangen) enda, biasana jumlah na ganjil. Misalna lit sekalak anak kuta mate, enggo dung kuburken, bicara piga-piga wari nari ( biasana la seh 1 bulan ), adi lit ka anak kuta e mate, maka biasana piga-piga wari si reh, lit kange anak kuta e mate.  Singkatna, jumlahna biasana 1 , 3 ,5, 7. Adi lit kalak mate sekalak, la ndekahsa lit ka simate, maka biasana seh asa telu kalak. Tapi adi lit denga ka si mate si pe empatkan ken, maka biasana seh asa lima kalak. Bagem ia kira-kira. Si e pe biasana i hubung-hubungken ras gelar si mate, misalna adi gelar simate e “bunga” ( huruf terakhirna, “NGANGA” ban na babah ), kemungkinen lit denga kari jelma si mate la nai ndekah bas kuta e, tapi adi misalna gelar si mate e “malem” ( huruf terakhirna, “TUTUP” ban na babah ), kemungkinen la nai lit jelma mate ibas deher wari i kuta e.
Lit ka piga-piga si ngehubung kenca ku Los Pijer Podi, adi lit jelma terkuitna semin (semen) si arah takal (deher tiang), si biasa i je tamaken peti mati, ence semin e tempa Medate, emeka kemungkina lanai ndekahsa lit kalak mate i kuta e.
Endam ia cerita-cerita si adi kerna kematen i Kuta Bunuraya.

Ingan Ercibal/Erpangir
Mbarenda, i Kuta Bunuraya lit piga-piga ingan ercibal teh pe erpangir, emekap :
1.       Batang Kayu Bale ( Lanai lit Ingan e )
2.       Sekitar Batang Nabar ras Tapin Diberu Lau Dimbo
3.       Sekitar Tapin Dilaki Lau Dimbo ras Uruk Pandikkar
4.       Lau Perpangiren ( Arah Juma Kenjulu )

Endam ia sitik kerna informasi Kuta Bunuraya Simalem, ibas lebih ras kurangna, radu siajar-aren kita kerina.
Bujur Ras Mejuah - Juah.

Sumber, rsd.
 Thanks To : Orang tua kami Alm. Arapen Sinuraya, Terminal Purba, Astrea Purba, rsd.

1 komentar:

 
Apa ini?? -->